De Blauwe Vogel

De Blauwe VogelDe bron van de herkomst van de naam Mytyl is het sprookjestoneelstuk “De Blauwe Vogel” van de in Gent geboren Franse schrijver Maurice Maeterlinck.

De hoofdpersonen zijn de jongen Tyltyl en zijn zusje Mytyl. Hun nicht Berlingot heeft een ernstig ziek dochtertje. Dat meisje zou graag de tortelduif van Tyltyl bezitten.

De beide kinderen ontmoeten in hun droom een fee, die op hun nicht Berlingot lijkt. Die vertelt dat ze een ernstig ziek kind heeft dat heel graag de blauwe vogel wil hebben, maar zelf niet weg kan om die vogel te zoeken.
Tyltyl en Mytyl bieden aan om die vogel te gaan zoeken. Zij beginnen een moeilijke en gevaarlijke speurtocht. Telkens als zij een blauwe vogel vinden blijkt deze bij de terugkeer dood of van kleur veranderd te zijn.

Als Tyltyl en Mytyl de volgende morgen ontwaken zien zij hun omgeving met heel andere ogen. Zelfs de tortelduif van Tyltyl ziet er schitterend blauw uit. Tyltyl schenkt zijn kostbare bezit met liefde aan het zieke kind van hun nicht.
Als het meisje de vogel krijgt is dit voor haar zo overweldigend, dat de vreugde haar geheel geneest.

Het sprookje eindigt met het ontsnappen van de geluksbrengende vogel. Tyltyl richt zich tot het publiek met het dringende verzoek de vogel terug te brengen, omdat zij hem hard nodig hebben om anderen gelukkig te maken.