Als semi-internaat voor schoolgaanden met een type 4 erkenning richten wij ons vooral op kinderen en jongeren met een motorische of meervoudige handicap (bv cerebral palsy, motorische stoornissen, skeletafwijkingen, spina bifida, myopathie,...), ten gevolge van:

      • een aangeboren of niet-aangeboren beschadiging van het centraal zenuwstelsel
      • een stoornis in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel
      • een neuromusculaire aandoening