Gedurende het ganse jaar is het mogelijk contact op te nemen met het MFC. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het hoofd van het semi-internaat en/of de arts.

Wanneer wij kunnen instaan voor een geschikt aanbod en wanneer u wilt inschrijven, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats in het Mytyl. Door de vraaggestuurde werking, proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de noden en wensen van de gebruiker.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar 6 maanden zal ook een intakegesprek plaatsvinden met de betrokken scholen. Wanneer we geen geschikt aanbod hebben, zal een doorverwijzing gebeuren naar een meer passende hulpverlening of een deskundig verwijzer.

Je moet in aanmerking komt voor een VAPH - erkenning "semi-internaat, motorische A of motorische B", om te kunnen inschrijven. Vanaf de leeftijd van 2 jaar 6 maanden moet het kind ook onderwijs type 4 kunnen volgen en is een type 4 - attest nodig. Indien u nog niet beschikt over deze attesten, wordt u hierbij geholpen.