Kinderen met een motorische handicap die beroep doen op het buitengewoon onderwijs, hebben naast hun specifieke onderwijsnoden ook nog andere vragen en/of noden, zoals medische en therapeutische begeleiding, opvang, vrije tijdsbesteding, . MFC Mytyl probeert hieraan tegemoet te komen. Het semi-internaat werkt dan ook nauw samen met het buitengewoon onderwijs, in functie van de individuele vraagstelling van het kind en zijn ouders.

MFC Mytyl is een kleine instelling, rustig gelegen in de groene zone van Brasschaat. De kleinschaligheid geeft ons de kans om de kinderen op een gezellige en familiale manier te begeleiden. Alles verloopt aan een aangepast tempo. Wij streven ernaar om alle vernieuwingen op te volgen en te integreren in onze werking.

Ben je geïnteresseerd in onze werking? Neem contact op met ons secretariaat. Jullie zijn van harte welkom tijdens de schooluren.