Structuur van het MFC en de scholen

Om een zo volledig mogelijk dienstverleningspakket aan te kunnen bieden, werken wij met steun van het "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, V.A.P.H." en het "service- en coördinatiecenter van het Stedelijk Onderwijs" van de stad Antwerpen, samen met onze twee scholen. 
Onderstaand organigram geeft onze werking weer.

 

Structuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs