Tijdens de schoolvakanties organiseert het MFC een semi-internaatsopvang op maat van uw kind. Van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur worden de kinderen/jongeren opgevangen door de leefgroepverantwoordelijken en de therapeuten. Er wordt tijdens de vakantie geen schoolvervoer voorzien.

Op volgende dagen wordt geen opvang voorzien:

Tijdens de vakantiewerking wordt in de voormiddag tijd uitgetrokken voor therapie. Het is mogelijk om - in samenspraak met de betrokken therapeuten - enkel te komen voor therapie. Dit kan omwille van praktische regelingen enkel in de vroege voormiddag.
Daarnaast worden allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd en dit zowel binnen het MFC als daarbuiten (uitstappen). Ook wordt er met wisselende thema's gewerkt.

Tijdens de zomervakantie organiseert het MFC jaarlijks een zomerkamp van ongeveer één week. De samenstelling van de groep gebeurt op basis van leeftijd, niveau en aantal. Jaarlijks zal er zo steeds een andere groep aan bod komen. De begeleiding gebeurt door therapeutisch, verzorgend en verplegend personeel.